Mount Pleasantries: southeastern wildlife exposition